رونمایی از «سفرهای غریبانه»، «خمپاره‌های فاسد» و «فرشته نجات»