نشست مشترک سید مهدی هاشمی با رئیس سازمان بسیج ورزش کشور برگزار شد