اعتراض بازیکنان استقلال در رختکن | چرا به کرار چیزی نمی گویند؟!