قوانین شرکت‌های دانش‌بنیان به طور کامل اجرایی نشده است