واکنشی به حذف نام ایران از فستیوال جهانی معماری/تازه یادشان افتاده ایران تحریم است!