بازي استقلال مقابل تراکتور را ديدم به برد پرسپوليس اميدوار شدم!