آمارهای جذاب از نبرد استقلال و پرسپولیس | روی خوش بهار به آبی‌ها