یونیت های دندان پزشکی سالانه یک میلیارد لیتر آب هدر می دهند