هادی شب‌ها از غم مردم سوریه خوابش نمی‌برد/ حاضر نیستم برای برگرداندن پیکر همسرم ریالی هزینه شود