اوباما درخواست کشورهای عربی برای معاهده دفاعی را رد کرد