تشکیل تیم‌هایی با تمرکز بر تحریم‌ها/ در حذف یارانه پردرآمدها یاری نمی‌شویم