حالم خوب است و نمی‌خواستم مردم را نگران کنم | دربی جدای از مسائل جدول است و حساسیت دارد | در این دو باز