فقدان مطالعات ژئومکانیک کاهش بهره‌دهی چاه‌ها و مشکلات ذخیره سازی گاز را منجر شده است