سامسونگ کارخانه جدیدی در اندونزی راه اندازی می کند