اعلام وصول سوال چهار نماینده مجلس از وزیران صنعت و کشور