انتشار مصوبه دولت برای مشترکان پرمصرف/ تلاش برای نداشتن قطعی آب در تابستان