نشست تخصصی نقد و بررسی دیپلماسی رسانه‌ای ایران در مذاکرات با 1+5 امروز برگزار می‌شود