سایپا سهام خود در تراکتورسازی را واگذار کرد/ سهام دار جدید این تیم را بشناسید