استقبال پرشور از رهبر انقلاب نشانه ولایت مداری مردم کُردستان است/پیشرفت ایران مرهون فداکاریهای پیشم