فعالیت انتخاباتی زودهنگام مسئولان محلی را دچار تردید و تزلزل می‌کند