انهدام باند سارقان داخل خودرو / اعتراف به ۷۸ فقره سرقت