مشکل سوانح و سوختگی در کشور داریم/نوسازی بیمارستان‌ها