۶۵ درصد داوطلب ارشد مجاز به انتخاب رشته شدند/ دفترچه راهنمای انتخاب رشته فردا منتشرمی‌شود