تأثیر فعالیت بدنی تند بر کاهش میزان اضافه‌وزن و چاقی