پینگ‌پنگ‌بازان جوان ایران در مسابقات انتخابی آسیا شرکت می‌کنند