واکنش قلعه‌نویی به خبر برکناری اش قبل از دربی؛ مهم نیست!