اوباما درخواست کشورهای عربی درباره تفاهم دفاعی را رد کرد