نخستین دوره مسابقات والیبال مردان زیر 23 سال آسیا آغاز شد