نخستین یادواره شهدای دبیرستان ماندگار البرز برگزار شد