کیانی: بازی با نفت مرگ و زندگی است/ با برخی حرف‌ها خار نمی‌شوم