شاگردان منصوریان یک روز زودتر به تبریز می‌روند/ نفت برای جدال بزرگ آماده می‌شود