دو سهمیه المپیک می‎خواهیم/ لزوم درخواست از وزارت برای تغییر دبیر