«دور‌ها آوایی ست» به خوانندگی «محمد معتمدی» رونمایی می‌شود