معاون اول رئیس جمهوری تعرفه‌های پزشکی سال ۹۴ را ابلاغ کرد