«شهر مردگان» افتتاح شد/ ماجرای خمیر شدن کتاب سال جمهوری اسلامی