امیرخانی: خیلی‌ها حقارت‌شان را پشت هنر پنهان می‌کنند