در دربی نتایج این فصل را جبران می‌کنیم/ باید در تهران کار الهلال را یکسره کرد