مشهد میزبان گردهمایی مدیران برنامه ریزی کلانشهرهای کشور می شود