نشست مشاوران امور بانوان و خانواده دستگاه‎های دولتی با وزیر کشور / عکس : مهدیه بزرگی