گواردیولا: باید صبور باشیم چون نمی‌توانیم در همان 20 یا 25 دقیقه اول کار بارسا را تمام کنیم