تصویب سند راهبردی خدمت‌رسانی به رزمندگان دوران دفاع مقدس / غرب بداند گزینه دفاع از کشور هم روی میز اس