دورخیز وزارت راه برای افزایش نقش قطار در ترانزیت/ تخفیف 50 درصدی به صاحبان بار