احداث بیمارستان صحرایی در یمن و ارسال کمک‌ها از طریق جیبوتی/ به زودی به دمشق می‌روم