شکست ذوب‌آهن در دیدار افتتاحیه والیبال نشسته شهرهای خواهرخوانده