تاکید تامل برانگیز مدیرکل ارشاد اسلامی بر تداوم کنسرت های موسیقی/ اولویت با پاپ است !