امامی‌فر: حساسیت دربی هیچوقت برای هواداران تغییر نمی‌کند / هواداران در دربی و برابر الهلال هم ورزشگ