در جامعه‌ای که اختلاس باشد، امر به معروف کم رنگ می‌شود