عربستان از ابتلای 9 نفر جدید به ویروس کرونا خبر داد