پولادی تا تکلیفش را مشخص نکند، نمی‌تواند تیم ملی را همراهی کند/ رفیعی سرباز است و مشکلی برای حضور در