معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری: برای شرکت های دانش بنیان بازار ایجاد می‌کنیم